Захарівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Регуляторна політика

Проекти рішень про місцеві податки та збори на 2021 рік.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Захарівської селищної ради"

 Проект рішення "Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Захарівської селищної ради"

Повідомлення

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про встановлення  ставки єдиного податку на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Проект рішення "Про встановлення ставки єдиного податку на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Аналіз  регуляторного впливу до проекту рішення "Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Проект рішення "Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про порядок справляння акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Проект рішення "Про порядок справляння акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про встановлення транспортного податку на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Проект рішення "Про встановлення транспортного податку на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про оподаткування платою за землю на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Проект рішення "Про оподаткування платою за землю на території Захарівської селищної ради на 2018 рік"

Калькуляція

Проект рішення виконавчого комітету с/р

Проект рішення "Про встановлення ставки єдиного податку на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про встановлення  ставки єдиного податку на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Проект рішення "Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз  регуляторного впливу до проекту рішення "Про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Проект рішення "Про порядок справляння акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про порядок справляння акцизного податку з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Проект рішення "Про встановлення транспортного податку на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про встановлення транспортного податку на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Проект рішення "Про оподаткування платою за землю на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради "Про оподаткування платою за землю на території Захарівської селищної ради на 2019 рік"

Аналіз

Регуляторного впливу до проекту рішення   виконавчого комітету

 Захарівської  селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання  КП «Захарівське ВУЖКГ»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Захарівської селищної ради «Про затвердження тарифів на послуги з водопостачання  КП «Захарівське ВУЖКГ», як регуляторного акту.

 

1.Опис проблеми, яку планується розв’язати

шляхом прийняття рішення

Регуляторний акт приймається у відповідності до Законів України ««Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово – комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності». Метою діяльності КП «Захарівське ВУЖКГ» є забезпечення безперебійного та якісного постачання питної води споживачам селища. Через невідповідність тарифів фактичним витратам підприємство знаходиться у скрутному фінансовому становищі. постійне зростання витрат на виробничі ресурси, зросли ціни на енергоносії, зросла мінімальна заробітна плата.
        Фінансовий стан підприємства погіршується ще й за рахунок збільшення кількості пошкоджень на мережах водопостачання.  Це є результатом нестатку коштів необхідних на виконання ремонтів і заміни обладнання. Аналіз проблеми обумовлений економічним обґрунтуванням витрат при розрахунку собівартості метра кубічного води.

Вирішення проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів та потребує державного втручання в зв’язку з тим, що питання підпадає під дію  ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, де органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення (погодження) тарифів по оплаті побутових, комунальних та інших послуг, які надаються підприємствами.

2.Цілі прийняття цього рішення.

Для досягнення мети передбачається розв'язання наступних завдань:

            Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ “Про житлово - комунальні послуги" ( далі - Закон).

Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

  • створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання
  • забезпечення беззбитковості діяльності КП “Захарівське  ВУЖКГ” шляхом приведення тарифів на послуги водопостачання до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог Господарського кодексу України та Закону України від 24.06.2004р. № 1875-ІV “Про житлово-комунальні послуги”;
  • надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства
  • утримання у належному стані засобів виробництва;

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення встановлених цілей

 

Збереження існуючого стану, тобто без зміни тарифів.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку – порушується режим та якість надання послуг

Прийняття нових тарифів.

Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася, та досягає завдань регулювання.

 

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми.

У відповідності п.п.2 ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до власних повноважень  виконавчого комітету селищної ради відносяться встановлення в установленому порядку  і межах визначених  законом тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг .

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної в п.1 цього Аналізу повинно здійснюватись шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Захарівської селищної ради. Розробка такого рішення здійснюється за принципами:

а)  законності;

б)  гласності;

в) колегіальності;

є) економічної та юридичної обґрунтованості тощо.

            Таким чином, даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та КП “ Захарівське  ВУЖКГ»”:

5. Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить досягнення:

  1. затвердження тарифів послуги водопостачання   забезпечить надання якісних послуг;
  2. підвищення надійності роботи систем;
  3. заміну застарілого (зношеного)  насосного обладнання .

6.Показники результативності  прийняття регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить забезпечити надання своєчасних, безперебійних та якісних послуг з водопостачання за беззбитковими тарифами, та дозволить підприємству отримати необхідний, як передбачено чинним законодавством прибуток.

Категорії суб’єктів, на яких впливає регуляторний акт

Органи влади

Вигоди

Витрати

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з централізованого водопостачання;
- зменшення кількості звернень (скарг) від споживачів щодо якості послуг з централізованого водопостачання;

додаткових витрат не передбачається

КП «Захарівське  ВУЖКГ»

Вигоди

Витрати

- стабільна робота підприємства;
- надання послуг відповідної якості;
- забезпечення беззбиткової роботи підприємства;
- дотримання вимог чинного законодавства.

додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання та громадяни

Вигоди

Витрати

- забезпечення стабільного та якісного надання послуг з централізованого водопостачання;

збільшення витрат на оплату послуг з централізованого водопостачання;

 

7 . Обґрунтування строку чинності регуляторного акту.

            Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситься відповідні корегування.

8. Показники результативності регуляторного акту.

В результаті проведення як базового, так і повторного дослідження, будуть досліджуватись і вивчатись такі показники:

  1. Показники якості надання послуг.
  2. Показники прибутковості та збитковості підприємства (за рік та щоквартально).
  3. Показники вивчення громадської думки щодо стану водопостачання на території ради.

4.Показники аварійності мереж:

4.1.кількість аварій на 1 км водопровідних мереж

 

9. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.

     Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на підставі даних КП « Захарівське ВУЖКГ» виконавчим комітетом селищної ради.

 

 

                                       Захарівський

                                    селищний голова                                        Т.А. Пустова

Закон України Про засади державної регуляторної політики

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь